ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม ประกวดข้าวหอมมะลิ เน้นความหอม ในสถาบันเกษตรกรจังหวัด

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดข้าวหอมมะลิ ในสถาบันเกษตรกรของจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2566 โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยปัจจุบันผู้บริโภคพบว่าความหอมของข้าวหอมมะลิไทยลดลง สาเหตุคือความต้องการตลาดที่มากกว่าผลผลิต และราคาข้าวหอมมะลิที่สูงกว่าข้าวหอมพันธุ์อื่นๆ รวมถึงมีการใช้สารเคมี ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้มอบนโยบายให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จัดการประกวดข้าวหอมมะลิจากแปลงปลูกของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน จากลักษณะทางกายภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิ ซึ่งผลจากการประกวดในครั้งนี้จะนำไปสู่การค้นหา ระบบการปลูกข้าวที่ให้กลิ่นหอมในระดับ

เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในสถาบันเกษตรกร ที่อยู่ในความส่งเสริมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีพัฒนาการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพดีและมีความหอม ที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิในพื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดร้อยเอ็ด และให้การผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิได้เติบโตกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ ข่าว
ปชส-ร้อยเอ็ด/ภาพ