ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

“ส่งมอบนมผงอัดเม็ด และเสื้อนักเรียน”

“ส่งมอบนมผงอัดเม็ด และเสื้อนักเรียน”

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. : กองพลทหารม้าที่ 1 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมกับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย จัดกิจกรรมมอบนมผงอัดเม็ด และเสื้อนักเรียนให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้าน เข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

ทรงวุฒิ ทับทอง