ข่าวประชาสัมพันธ์

“SKY DOCTOR ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน”

“SKY DOCTOR ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน”

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 66 กกล.นเรศวร โดย ฉก.ทพ.36 อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยาน โดย กองบิน 41 จัด ฮ.ล. EC725 สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จาก รพ.นครพิงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 7 ปี มีอาการปวดท้อง มีไข้ อาเจียน และถ่ายเหลว รับผู้ป่วยจาก สนาม ฮ. ชั่วคราว บ.ปอหมื้อ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อนำส่งรักษาต่อ ณ รพ.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน.

ทรงวุฒิ ทับทอง