ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีสืบชะตาทำบุญอายุวัฒนมงคล 78 ปี “พระราชโพธิวรคุณ”

พิธีสืบชะตาทำบุญอายุวัฒนมงคล 78 ปี “พระราชโพธิวรคุณ”

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีสืบชะตาทำบุญอายุวัฒนมงคล 75 ปี 58 พรรษา พระราชโพธิวรคุณ (พายัพ กาวิยศ ฉายา ฐิตปุญฺโญ น.ธ.เอก ป.ธ.6 ศศ.ด.(กิตติ์) ) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง โดยมีนายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ อ่านประกาศคำสั่งที่ปรึกษา,พระฐานานุกรมฯท่ามกลางพระเถรานุเถระ แขกผู้มีเกียรติ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ร่วมถวายมุทิตาจิต ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา