ข่าวเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยว

เปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
121061_เปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

12 ตุลาคม 2561 เวลา 0800 น
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอ 2 จังหวัด คืออำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และอำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์สัตวป่า ป่าไม้ และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอีกหลายอย่าง แต่มีสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก และสัตว์ป่า นกที่หาดูได้ยากอีกจำนวนหนึ่ง ยังไม่เป็นที่คุ้นเคยของนักท่องเที่ยวทั่วไป แต่สำหรับกลุ่มดูนก หรือกลุ่มที่ชอบท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ก็จะคุ้นเคยกันมาก ซึ่งการท่องเที่ยวนั้นสามารถที่จะเดินทางเข้าได้ทุกฤดู เพราะบนยอดดอยนั้นมีความสูง1800 กว่าเมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ในช่วงกลางคืนจะเยือกเย็นมากมีเสียงสัตว์ป่าส่งเสียงในยามกลางคืน ซึ่งมีไม่กี่กลุ่มที่ไปแล้วก็ไปอีก ในวันนี้ทางนายสิทธิ วิมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ได้เชิญกลุ่มจิตอาสาและคนในพื้นที่ เข้าร่วมปรึกษาในเรื่องการเปิดท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ โดยจะมีรถขับเคลื่อน4 ล้อเข้ามาร่วมในการบริการนักท่องเที่ยว มีลูกหาบ มีเจ้าหน้าที่นำทางและตั้งแค้มสถานที่พัก พร้อมกับนำเที่ยวยังสถานที่ธรรมชาติ ชมพระอาทิตย์ยอดดอยเวียงผา ชมนกหายาก ชมน้ำตก กางเต้น บริการที่พัก และยังจะมีโฮมสเตย์ซึ่งเป็นบ้านของชาวเขาที่มีและอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ชมวิถีชีวิตชาวเขาชนเผ่า ลาหู่ ลีซู และยังสามารถชิมกาแฟจากแหล่งที่มีกาแฟดีที่สุดอีกแหล่งหนึ่งที่มีบริษัทผลิตกาแฟชั้นนำและดังในประเทศและต่างประเทศมารับซื้อผลผลิตไปจำหน่าย ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาห่างจากถนนหลวง107 ประมาณ 10 กิโลเมตร เส้นทางท่องเที่ยวบนยอดดอยนั้นทางรถขับเคลื่อน4ล้อ ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรจากถนนหลวง107 สามารถเดินทางมาจากเชียงใหม่ได้2เส้นทาง จากตัวเมืองเชียงใหม่มาทางอำเภอเพร้าว และทางอำเภอไชยปราการ ส่วนทางจังหวัดเชียงราย เข้ามาผ่านอำเภอฝาง เข้าอำเภอไชยปราการ ก็สามารถเข้าท่องเที่ยวได้แล้ว ในที่ทำการอุทยานฯกำลังปรับปรุงสถานที่และบ้านพัก นักท่องเที่ยวสามารถนำเต้นมากางนอนพักในที่ทำการอุทยานได้มีห้องน้ำที่สะอาดคอยบริการอยู่ หรือจะขึ้นนอนยอดดอยนั้นก็จะเปิดให้ขับรถ ขึ้นเอง หรือจ้างกลุ่มรถในพื้นที่ ในปลายเดือนตุลาคมนี้ ในช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม จะมีร้านบริการอาหารเครื่องดื่มขึ้นไปบริการให้กับนักท่องเที่ยว แต่ถ้าจัดการพกพาอาหารเครื่องดื่มไปเองก็จะดีกว่า แต่ทางอุทยานขอให้นำขยะทุกชิ้นลงมาทิ้งข้างล่างซึ่งจะจัดไว้ให้กับนักท่องเที่ยว เชิญนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับบรรยากาศได้แล้ว

 

 

 

 

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

Comments are closed.