สถานที่ท่องเที่ยว

เมืองเกินร้อย ชาวอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีใหม่ ๔ หมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวบ้านฉัน ชมธรรมชาติผาน้ำทิพย์ นมัสการพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

เมืองเกินร้อย ชาวอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีใหม่ ๔ หมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวบ้านฉัน ชมธรรมชาติผาน้ำทิพย์ นมัสการพระมหาเจดีย์ชัยมงคล


เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่บ้านท่าสะอาด หมู่ที่ ๖ บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒ และบ้านวังน้ำวน หมู่ที่ ๑๒ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนชาวอำเภอหนองพอกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอหนองพอก กล่าวว่า อำเภอหนองพอก ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พื้นที่เป้าหมาย ๔ หมู่บ้าน คือบ้านท่าสะอาด หมู่ที่ ๖ บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒ และบ้านวังน้ำวน หมู่ที่ ๑๒ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประชาสัมพันธ์เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กับองค์กรธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวบ้านฉัน


กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หมู่บ้าน จำนวน ๔ หมู่บ้าน ร่วมออกร้านนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทอมือ เครื่องจักสาน พวงกุญแจ อาหารพื้นบ้านจากป่า เช่น แกงอ่อมหวาย ต้มปลาช่อน ไก่ย่างสมุนไพร อาหารคาว หวานประจำถิ่น จำนวนมาก การแสดงฟ้อนรำตามประเพณีท้องถิ่นด้วยชุดเสื้อผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวอำเภอหนองพอก เช่นการรำภูไทบ้านวังน้ำวน ที่เป็นชาวภูไท อีกกลุ่มหนึ่งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด แต่ดั้งเดิม การแสดงศิลปะทางวัฒนธรรม และเสน่ห์ชุมชน อื่นๆ พร้อมสถานที่ เชคอิน ที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชม อีกเป็นจำนวนมาก

 

 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าว/ภาพ/รายงาน
ส.ปชส.อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ๑๐๑.smart city