ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

ขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข

ขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 คณะสงฆ์อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข โดยมีพระครูสุนทรขันติรัต เจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูสถิตธรรมาภินันท์ รองเจ้าคณะอำเภอ ประธานขับเคลื่อนโครงการฯและมีนายนัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันป่าตอง ประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วยข้าราชการท้องที่ท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมหารือและขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ณ วัดอินทวิชัย(แม่ข่อง)ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา