ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

หัวหน้าคณะทำงานนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ

หัวหน้าคณะทำงานนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯและโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ ประจำปี 2566 ลงพื้นที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

นายประชา เตรัตน์ หัวหน้าคณะทำงานนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯและโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ ประจำปี 2566 ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง จ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและเข้ารับการตรวจนิเทศฯ พร้อมด้วย นายอุดม ดวงดี นายก ทต.แม่ท่าช้าง, นายรุ่งโรจน์ โรจน์ธนวิภัช สจ.เขต 2 หางดง, นายธนิตพงศ์ ไชยพัฒน์อมร กำนัน ต.หางดง หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.หางดง คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชน บ้านดงหลวงให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน

ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจนิเทศโครงการและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน พร้อมเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพต่างๆ เยี่ยมชมโรงเรียน วิหารโบราณวัดหางดงพื่อศึกษาตัวอย่างและเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกอำเภอต่อไป กิจกรรมตามโครงการดังกล่าวได้ จัดไปเมื่อวันที่ 12 ก.ย.2566 ที่ผ่านมา.

ทรงวุฒิ ทับทอง