ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้อยเอ็ด น้ำพะยังล้นตลิ่งเข้าท่วม 2 อำเภอ 12 ตำบล ที่นา 19,321 ไร่

สืบเนื่องจากสภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องในวันที่ 3-6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา บริเวณต้นลำน้ำพะยังตอนบน ซึ่งอยู่ในเขต จ.กาฬสินธุ์ จึงมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลระบายลงสู่ลำน้ำชีที่บ้านโพธิ์ตาก ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งผลให้พื้นที่การเกษตร หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ตามริมฝั่งลำน้ำพะยังที่เป็นทางผ่านของมวลน้ำยัง เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมสวน ไร่ นา และบ้านเรือน ถนนเชื่อมหมู่บ้านบางหมู่บ้านถูกตัดขาด ต้องใช้เรือสัญจร

วันที่ 11 ก.ย.2566 ผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่สำรวจอุทกภัย หมู่บ้านติดเกาะ อำเภอโพนทอง ตำบลโคกกกม่วง คือหมู่บ้านน้อยหนองบุ่ง หมู่ที่ 10 ถนนเชื่อมหมู่บ้านถูกตัดขาด ต้องใช้เรือสัญจร และอำเภอเสลภูมิ ตำบลศรีวิลัย คือบ้านนาวี ม.10 คาดหากไม่มีฝนตกเพิ่มลงมาสถานการณ์น้ำท่วมจะกลับเข้าสู่ปกติ ภายใน 2-3 วัน พร้อมพบหน่วยงานภาครัฐ เอกชนได้เข้าไปสงเคราะห์ในเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ส่วนพื้นที่น้ำท่วม 12 ตำบล จาก 2 อำเภอ ประมาณ 19,321 ไร่ ดังนี้
-อ.โพนทอง ต.โคกกกม่วง 214 ไร่
-อ.เสลภูมิ ประกอบด้วย ต.เหล่าน้อย 1,173 ไร่, ต.ภูเงิน 2,450 ไร่, ต.บึงเกลือ 4,359 ไร่ ต.ศรีวิลัย 413 ไร่ ต.กลาง 114 ไร่ ต.นางาม 4,018 ไร่ ต.เมืองไพร 434 ไร่ ต.นาแซง 178 ไร่ ต.วังหลวง 1,719 ไร่ ต.นาเลิง 565 ไร่ และ ต.ขวาว 3,684 ไร่

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว
สุเทพ ลอยแก้ว/ภาพ