Uncategorized

สคบ.จังหวัดสุโขทัย ออกตรวจร้านขายดอกไม้ไฟ เตรียมพร้อมเทศกาลลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

สคบ.จังหวัดสุโขทัย ออกตรวจร้านขายดอกไม้ไฟ เตรียมพร้อมเทศกาลลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

วันนี้ 12 พ.ย. 61 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสุโขทัย หรือ สคบ.สท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายพลุ ประทัดและดอกไม้เพลิง ในพื้นที่ตำบลปากแคว และตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย รวม 4 จุดด้วยกัน ซึ่งถือเป็นแหล่งจำหน่ายพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิงแหล่งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 25 พฤศจิกายนนี้ 

ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสุโขทัย ได้ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายดอกไม้เพลิง และในครั้งนี้ได้ให้ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายดอกไม้เพลิงจัดเก็บพลุ ประทัดที่มีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายกับเด็ก รวมทั้งไม่ให้นำสิ่งของอื่นๆไปวางซ้อนทับกับพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง โดยเฉพาะฉลากเตือนอันตรายที่เกิดจากการเล่นพลุ ประทัดตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 ปี พ.ศ.2556 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับฉลากให้ชัดเจน เช่น ผู้เล่นดอกไม้เพลิงที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ต้องอยู่ในการกำกับดูแลของผู้ใหญ่ ควรเก็บประทัดให้พ้นมือเด็ก ไม่ควรเก็บประทัดไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และควรเล่นประทัดในที่โล่งกว้าง ห่างไกลจากวัตถุไวไฟ