Uncategorized

ร้อยเอ็ด”นายก”ร่วมไว้อาลัย(น้าผู้แสนดี) ณ วัดผันทนาราม บ้านค้อ หมู่ที่ 5-6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!!ในวาระสุดท้าย!!๚

ร้อยเอ็ด”นายก”ร่วมไว้อาลัย(น้าผู้แสนดี) ณ วัดผันทนาราม บ้านค้อ หมู่ที่ 5-6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!!ในวาระสุดท้าย!!๚

ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังร่วมไว้อาลัยในวาระสุดท้ายของนางเอ็ด จอมคำสิงห์ ผู้วายชนม์ในครั้งสุดท้ายพร้อมคณะหน่วยงานหลายภาคส่วนคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาเพื่อนของหลานสาวร่วมแสดงความไว้อาลัยสมัคสมานสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนในครั้งนี้ในนามข้าพเจ้าผู้สื่อข่าวเพื่อเป็นเกียรติแก่นางสาวผู้วายชนม์จึงแสดงความไว้อาลัยร่วมงานและช่วยเหลือในงานนี้ เพื่อจารึกไว้ให้ศึกษาและได้เห็นความสามัคคีกันในชุมชนและทุกทุกหน่วยงานได้มีความรักความสามัคคีกัน ในงานนี้จึงมีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานและหน่วยงานต่างได้ร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
!!*ชีวิตผ่าน เลยไป จนไกลลับ
ไม่หวนกลับ คืนมา หาไฉน
ทั้งพ่อแม่ สิ้นชีวา พิราลัย
ลูกในไส้ ก็หลีกลี้ มีครอบครัวฯ

อีกแมวหมา เลี้ยงมา ก็ลาจาก
เจ้ามาพราก จากไป ใจสลัว
ก็เหงาบ้าง ตามวัย ใจไม่กลัว
เพราะว่าตัว ยังมีเพื่อน ไม่เลือนไกล

บ้างส่งไลน์ มาทัก ว่ารักอยู่
บอกให้รู้ ถึงไมตรี ดีไฉน
ส่งดอกไม้ บอกคิดถึง ทุกวันไป
บอกความนัย ข่าวลือ สื่อหากันฯ

ทั้งงานรุ่น งานอะไร ควรไปบ้าง
จะได้สร้าง ความสนุก พาสุขสรร
เราไม่รู้ วันไหนต้องไกลกัน
สิ้นอาสัญพบอีกคราที่หน้าเมรุ!๚ ___
สุดท้ายนี้จึงขอกราบขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังและหน่วยงานราชการต่างๆคณะอสม,อบต,อช,ชรบ,ผู้นำชุมชนที่ได้มาร่วมงานไว้อาลัยฌาปนกิจ วันนี้ ณ วัดผันทนาราม บ้านค้อ หมู่ที่ 5-6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดฯจากหลานสาวผู้แสนดี!!!๚

 

___________
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน