Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

นายปราโมช ปรักคึก นายก อบต.ชอนไพรและคณะ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงกับพี่น้องประชาชน ม.๖ ต.ชอนไพร

วันจันทร์ที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๙ น. ณ สระน้ำในหมู่บ้าน ม.๖ ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ปภัสสิริย์ พิมพ์มะมุก ปลัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และผู้ใหญ่บ้าน ม.๖, ๒, ๘, ๙ พร้อมด้วย นายปราโมช ปรักคึก นายก อบต.ชอนไพรและคณะ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงกับพี่น้องประชาชน ม.๖ ต.ชอนไพร ซึ่งมีความเชื่อถือกันมาตั้งแต่โบราณว่า น้ำ คือ แม่คงคา

เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เกิดความอุดมณ์สมบูรณ์และให้ประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้อาบ ใช้กิน ใช้ดื่ม และนำไปใช้หล่อเลี้ยงพืชพันธ์ต่าง ๆให้เจริญเติบโตงอกงาม ทำให้น้ำกลายเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยในการดำรงชีวิต ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณแก่เรา ดังนั้น การแสดงออกถึงความสำนึกบุญคุณ การขอขมาลาโทษ และการกล่าวขอบคุณต่อธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์