Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด.. เสือสัก สั่งถอย!!(บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ )นำกำลังมอบเงินเยียวยาที่ขอนแก่นพรุ่งนี้

ร้อยเอ็ด..
เสือสัก สั่งถอย!!(บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ )นำกำลังมอบเงินเยียวยาที่ขอนแก่นพรุ่งนี้

วันนี้ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โดย พระเอกใจบุญ ” บิณฑ์ บันลือฤทธิ์” แจก เงิน 5,000 บาท ช่วยซับน้ำตาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด(วันสุดท้าย)ที่ อำเภอโพนทอง แจก 1,087ครัวเรือน,22ตำบลประกอบไปด้วยสามอำเภอ อำเภอโพธิ์ชัย/อำเภอโพนทอง/ อำเภอหนองพอก
สืบเนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู นำทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู และอาสาสมัครร่วมกตัญญู เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดรวมจำนวน 12 วัน เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยจากพายุโพดุลที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจาก ทุกภาคส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด
ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู กล่าวกับทีมข่าวว่า”มูลนิธิร่วมกตัญญู” เป็นองค์กรสาธารณกุศล มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็น อุบัติภัย, อุทกภัย, วาตภัย, อัคคีภัย, หรือ ภัยอันเกิดจากความไม่สงบ รวมถึงการช่วยเหลือต่อผู้ยากไร้ หรือ มรณภัยไร้ญาติ ตลอดจนสาธารณกุศลทั่วไป โดยมิได้แบ่งสัญชาติ ศาสนา หรือชั้นวรรณะ และมิได้หวังค่าตอบแทนใดๆ

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน