Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ทหารพรานผาเมือง ช่วยเหลือประชาชนเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่ อ.สองแคว จ.น่าน

ทหารพรานผาเมือง ช่วยเหลือประชาชนเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่ อ.สองแคว จ.น่าน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. กองกำลังผาเมือง โดย กองร้อยทหารพรานที่ 3205 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพล ช่วยเหลือประชาชนเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรนาข้าว จำนวน 5 ไร่ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านสะเกิน ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน.

ทรงวุฒิ ทับทอง