Reporter&Thai Army Uncategorized

ทหารเคียงข้างคุณ อุ่นใจได้ ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ส่งชุดช่วยช่วยเหลือประชาชน มอบสิ่งของ ดูแลครอบครัวผู้ประสบเหตุเสียชีวิตจากเพลิงไหม้บ้านพัก

” ทหารเคียงข้างคุณ อุ่นใจได้ ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ส่งชุดช่วยช่วยเหลือประชาชน มอบสิ่งของ ดูแลครอบครัวผู้ประสบเหตุเสียชีวิตจากเพลิงไหม้บ้านพัก

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดชุดช่วยเหลือประชาชน เข้าให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นและมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้กับญาติของ นายเกะลอย รักแม่สะเรียง อายุ 95 ปี อยู่บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพลิงไหม้บ้านพัก เมื่อคืนวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สาเหตุคาดว่าเกิดจากการก่อกองไฟเพื่อผิวคลายความหนาวอยู่ภายในบ้านพัก โดยหน่วยจะได้ติดตามการช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับต่อไป