Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด/… กรมการค้าภายใน ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพผู้ประสบภัยปี 2563

ร้อยเอ็ด/…
กรมการค้าภายใน ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพผู้ประสบภัยปี 2563วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพผู้ประสบภัยจังหวัดร้อยเอ็ด”ณ ลานจอดรถห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ โดยกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น.การจัดงานในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการนำสินค้าเข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 250 คูหา ประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร สินค้า OTOP และอาหารสำเร็จรูป จากผู้ผลิตมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป สามารถลดค่าครองชีพประชาชนได้ประมาณ 3.5 – 4 ล้านบาท 

นายสมชาย รัตนสุภา ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรการลดค่าครองชีพและธงฟ้าประชารัฐ กล่าวว่า จากปัญหาการเกิดสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา ส่งผลให้- พืช- สวน- ไร่ -นา -บ้านเรือนและกิจการได้รับความเสียหาย รัฐบาล ได้มีนโยบายและให้ความสำคัญในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้มอบหมายให้ โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับจังหวัด ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ตามโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพของประชาชน ประจำปี 2563 โดยการจัดงานในระดับภาค ได้กำหนดจัดขึ้น จำนวน 4 ครั้งในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และบุรีรัมย์

https://youtu.be/ZAc24Os_NpY

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน