ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ผบ.มทบ.33 พร้อมประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. มทบ.33 พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 300 ผืน แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ผบ.มทบ.33 พร้อมประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. มทบ.33 พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 300 ผืน แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

วันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 พร้อมประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. มทบ.33 พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 300 ผืน แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรมของโรงเรียน โดยมี นางพวงทอง ศรีวิลัย ผอ.โรงเรียนศรีสังวาลให้การต้อนรับ

โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 ส.ค.2544 ภายใต้โครงการใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในศุภมงคลวาระเสด็จ พระราชสมภพ ครบ 100 พรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ต.ค.2543 เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการสังกัดสำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้บริการนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา รับทั้งนักเรียนประจำและไป – กลับ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับ ปวช. สาขาเกษตรกรรม และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 314 คน มี นางพวงทอง ศรีวิลัย เป็น ผอ.โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 50 ม.10 ถนน เชียงใหม่ – พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง