Reporter&Thai Army

กองกำลังผาเมือง/กอ.รมน. ภาค 3 สย.2 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

กองกำลังผาเมือง/กอ.รมน. ภาค 3 สย.2 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ส่วนแยก 2 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3214 ร่วมช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน ได้แก่ นายลือ ยาวิเลิง ณ บ้านเลขที่ 90 บ้านปอกลาง หมู่ 5 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และเมื่อเวลา 1030 ได้ประสานกับ นายไทยรัตน์ ลือชา กำนัน ตำบลปอ จากการประเมินขั้นต้น บ้าน/วัสดุอุปกรณ์ และของใช้ เสียหายรวมประมาณ 500,000 บาท ในเวลาต่อมา นายสุพจน์ ลังกาวีระนันท์ นายอำเภอเวียงแก่น ร่วมกับ กิ่งกาชาด อำเภอเวียงแก่น, สถานีตำรวจภูธรเวียงแก่น, องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้เข้ามามอบเครื่องอุปโภคบริโภค และดำเนินการด้านอื่นๆ ต่อไป