ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

แม่ทัพน้อยที่ 3 เผยสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันยังคงมี hot spot สูง

แม่ทัพน้อยที่ 3 เผยสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันยังคงมี hot spot สูง ในขณะที่วันนี้มีจุดความร้อน จำนวน 503 จุด ลดลงจากเมื่อวาน โดยพบที่ จ.เชียงราย จำนวน 185 จุด

พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า จากการตรวจสอบสาเหตุการเผาช่วงนี้พบว่า ช่วงนี้เป็นห้วงเวลาเข้าสู่ห้วงสงกรานต์ชาวบ้านเร่งดำเนินการเผาพื้นที่ทำกิน ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าจะมีฝนตกในห้วง13 -16 เม.ย.62 จึงเร่งเผานอกจากนี้ การดับไฟในห้วงที่ผ่านมายังดับไม่สนิท100% ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้าได้สั่งการให้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหน่วยที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเข้าดำเนินการ

สำหรับการใช้อากาศยาน mi 17 วันนี้จะปฏิบัติการดับไฟเพิ่มเติมในพื้นที่ จ.ลำปาง ขณะที่ ฮ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ บินซักซ้อมการใช้ถุงตักน้ำที่จัดซื้อมาใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ

แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวต่อว่า สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในวันนี้ ยังคงมี hot spot สูงในบางจังหวัดค่าคุณภาพอากาศก็ยังสูง ทั้งนี้อากาศที่ร้อนขอแต่ละหน่วยที่เข้าดับไฟประเมินสถานการณ์ ให้ละเอียดทั้งตัวเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงาน ประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมดับไฟทุกครั้ง โดยเน้นความปลอดภัยด้วย ถ้าพื้นที่ดับไฟเข้ายากอาจจะใช้แนวทางล้อมไฟไว้ หรือการทำแนวกันไฟเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า.

ทรงวุฒิ ทับทอง