ข่าว พะเยา

พะเยา เยาวชนเครือข่ายงดแอลกอฮอล์จัดกิจกรรมสงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์

พะเยา เยาวชนเครือข่ายงดแอลกอฮอล์จัดกิจกรรมสงกรานต์ไร้แอลกอฮอล์

เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนงดดื่มแอลกอฮล์ จัดรณรงค์ในการเที่ยวสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดพะเย าแบบไร้แอลกอฮอล์ โดยมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวประชาชนได้เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน และปราศจากการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งรณรงค์ให้มีการเล่นน้ำโดยปราศจากแอลกอฮอล์ นอกจากนั้นยังได้เปิดอุโมงค์น้ำกว๊านพะเยาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์

นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมเครือข่ายเยาวชน ลดแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันออกมารณรงค์ในการเล่นน้ำสงกรานต์ในเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อให้มีการลดการดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ ในจังหวัดพะเยา เพื่อให้การเล่นน้ำสงกรานต์ในเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ เป็นไปอย่างสนุกสนานและไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอันตรายต่างๆทางกลุ่มจึงได้มีการรณรงค์ที่จะให้งดการดื่มแอลกอฮอล์ในการเล่นน้ำสงกรานต์ บริเวณริมกว๊านพะเย เพื่อให้เป็นสงกรานต์ปลอดภัยและปราศจากอุบัติเหตุรวมทั้งให้นักท่องเที่ยว ได้เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างมีความสุข ปราศจากอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์

ขณะที่นางสาวจุฬาสิณี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ก็ได้มีการดำเนินการรณรงค์ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนพร้อมทั้งเปิดเตรียมความพร้อมของอุโมงค์น้ำริมกว๊านพะเยา ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณริมกว๊านพะเยาได้อย่างเต็มที่ และมีความสุข โดยทางเทศบาลเมืองพะเย าได้จัดอุโมงค์น้ำไว้มีระยะทางกว่า 150 เมตรนอกจากนั้นยังมีหม่านน้ำ ที่มีความยาวกว่า 50 เมตร ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณริมกว๊านพะเยาได้มีความสุขกับการเล่นน้ำสงกรานต์ในปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากที่ทางเทศบาลได้มีการเตรียมการในการจัดทำอุโมงค์น้ำรวมทั้งบ้ม่านน้ำ พบว่ามีประชาชนจำนวนมากสนใจที่จะเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณริมกว๊านพะเยากันอย่างเนืองแน่น และคาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณริมกว๊านพะเยามากกว่าปีที่ผ่านมา