ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และนายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันนี้(13 เมษายน 2562) เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และนายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ จุดตรวจหลัก แยกศาลาลอย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำชับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเเก่ผู้กระทำผิด ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้เเก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

///////
ศรีไพร ทูลธรรม-รายงาน