ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวอุตรดิตถ์ ข่าวเด่น

จัดงาน “MOST MUSIC AND ART @ UTD” ส่งเสริมเด็กเยาวชนและประชาชน สืบสานและรักษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12 มิถุนายน 2567 ที่ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผวจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานแพร่-อุตรดิตถ์ ร่วมแถลงข่าว จัดงาน “Most Music and Art @ UTD” และนายศศิน ดิศวนนท์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานแถลงข่าว

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผวจ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ และส่วนราชการ/หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดการจัดงาน Most Music And Art @ UTD ในระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2567 ณ สนามพระยาพิชัยดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการสืบสานและรักษางานศิลป์ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในมิติทางศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์

สำหรับกิจกรรมภายในงาน อาทิ การแสดงดนตรีร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์และต่างจังหวัด การแสดงดนตรีของศิลปินนักร้องยอดนิยม การแสดงผลงานทางศิลปะ ของศิลปินในพื้นที่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ การสาธิตและจำหน่ายอาหาร สินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ กว่า 60 บูธ การจำหน่ายอาหาร ของคาราวานอาหารจากทุกภูมิภาค กว่า 50 ร้านค้า จุดแช๊ะ และแชร์ในการถ่ายรูปกับบริเวณงานที่มีอุโมงค์ไฟ ซุ้มเข้างาน จุดถ่ายรูปอื่นๆ ภายในงานด้วย

นาคา คะเลิศรัมย์  รายงาน