ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

องคมนตรีตรวจเยี่ยมเรือนจำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตามการดำเนินงานของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

12 มิถุนายน 67 พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขฯ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมเรือนจำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

โดยจุดแรกได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผู้ต้องขังป่วยนอนพักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วย ก่อนเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์ฝึกอบรมฯ เขต 8 เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและดูสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องโทษ พร้อมกับรับฟังปัญหาความต้องการ เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ก่อนเดินทางต่อไปยังเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี เพื่อประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามและรับฟังรายงานการดำเนินงานของโครงการราชทัณฑ์ปันสุชฯ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และดูสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องโทษ ณ เรือนจำแห่งนี้ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมกว่า 5,200 คน

จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้เดินทางไปยังเรือนจำอำเภอไชยา ตรวจเยี่ยมภายในเรือนจำ ได้แก่ ห้องกักโรค ห้องพยาบาล มอบของแก่ผู้ต้องขังป่วยและพิการ ตรวจเยี่ยมแดนหญิง เยี่ยมชมห้องแม่และเด็ก พร้อมกับมอบของเยี่ยมผู้ต้องชังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง และผู้ต้องขังหญิงชราและป่วย โดยเรือนจำแห่งนี้มีผู้ต้องขังขายหญิงรวมทั้งสิ้นจำนวน 867 ราย ก่อนเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลไชยา เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน รวมถึงผู้ป่วยที่เข้ารับบริการด้านสาธารณสุข พร้อมกับรับฟังปัญหาความต้องการอีกด้วย.