Uncategorized

ปราจีนบุรี ประมวนวันแม่เห็นแล้วน้ำตาจิไหลลูก ป้อนแม่พาแม่ไหว้พระทำบุญ!!

ปราจีนบุรี ประมวนวันแม่เห็นแล้วน้ำตาจิไหลลูก
ป้อนแม่พาแม่ไหว้พระทำบุญ!!

12 สิงหาคม เป็นวันแม่ได้ผ่านพ้นไปอีกปีหนึ่ง
ัวันแม่ลูกๆหลายคนล้วน
ให้ความสำคัญกับแม่หรือพระอรหันต์ที่บ้าน
ผมเองได้มีโอกาสไปที่
วัดใหม่นาบุญ ต.กรอก
สมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี วัดนี้เคยไป
4-5 ปีติดต่อกันเป็นวัดนี้
มีประชาชนผู้ใจบุญมา
ทำบุญทุกเทศกาลจนล้น
ศาลาวัด วันแม่เมื่อวานนี้
เป็นภาพที่น่าประทับใจที่สุดหลังจากที่ทำบุญ
ใส่บาตรไหว้พระแล้ว ก็
มีลูกๆหลายคนพาแม่มาเดินหาซื้อของให้แม่กิน
บางคนแม่จะเดินแทบไม่
ไหวแต่ก็ค่อยๆเดินพยุง
แม่เดินมาทำบุญไหว้พระ
บางคนซื้อหาของกินที่
แม่ชอบมาให้แม่ แล้วนั่ง
ป้อนแม่เหมือนแม่ป้อนลูกที่เราพบเห็นทั่วไป ได้
มีโอกาสพูดคุยกับน้อง
วาทิณี ใจซื่อ เป็นชาว
จังหวัดเกินร้อยหรือร้อย
ร้อยเอ็ด น้องวิทิณีกล่าว
ว่ามาทำงานที่ปราจีนฯ
แม่และน้องมาเยี่ยมเลย
พาครอบครัวมาเที่ยวใน
วันหยุด น้องวาทิณีบอกว่าก็ดูแลแม่มาตลอดแม้
จะอยู่ไกลกันบ้างมีเวลา
ก็จะดูแลพ่อแม่เป็นนิจอยู่แล้ว ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ลูกๆควรดูแลพ่อแม่ไม่ใช่เทศกาลหรือเห็นคนอื่นทำทำตามเขา
วันนี้พาแม่มาเที่ยวแม่
ชอบกินขนมครกก็หาซื้อ
ให้กิน ยายองอาจ คำอ่อนสี ผู้เป็นแม่กล่าวว่า
ลูกๆก็ช่วยกันดูแลพ่อแม่
มาแบบนี้ครอบครัวเล็กๆ
เต็มไปด้วยความอบอุ่น
แม่ลูกรายที่ 2 นส.ธาร
ทอง พิมโสดา อายุ 15 ปี
ชาวปราจีนบุรี พาแม่ละออ พิมโสดา มาทำบุญที่วัดและมาเที่ยวตลาดน้ำ น้องธารทองบอกว่าอยากร้องเพลงให้แม่ฟัง ตนเองชอบร้องเพลง อะไรที่เราชอบได้
ทำถือว่ามีความสุขทั้ง
กายและใจแล้ว แม้จะไม่
ได้ร่ำรวยมีเงินเยอะแค่
พอมีพอกินถือว่ามีความ
สุขแล้ว พี่จำนงค์ สุริยา
วัย 52 ปี พาแม่วัย 75 ปี
มาทำบุญที่วัดนี้ เป็นภาพที่น่าปรื้มใจอย่างมากเห็นเดินพยุงกันมา
แต่ไกลคงตั้งใจมาจาก
บ้าน พาแม่ใส่บาตรแล้ว
ก็อยากพาแม่มาทำบุญ
ถวายสังฆทานเพื่อเสริม
สร้างบุญยามบั้นปลาย
ชีวิต พี่จำนงค์บอกว่า
วันแม่สำหรับตัวเองบอก
้เลยว่าไม่ใช่เรื่องแปลก
ไม่ใช่เรื่องใหม่ ไม่ใช่เพิ่ง
จะหันมาดูแลพ่อแม่ตน
ดูแลพ่อแม่มานานแล้ว
ตั้งแต่ตอนเป็นสาวรุ่น
ตอนนี้ อายุ 52 ปีก็ยังคง
ดูแลพ่อแม่อยู่ทุกๆวัน
อยากบอกลูกๆทุกคนว่า
ควรดูแลพ่อแม่ทุกวัน ดู
แลตอนที่ท่านยังมีชีวิต
อยู่ ไม่จำเป็นต้องให้กิน
ดีอยู่ดีจนเกินตัวดูแลพ่อ
แม่ใส่ใจพูดคุยกับท่าน
แค่นี้พ่อแม่ก็มีความสุข
แล้ว เราเองก็พลอยอยู่
ดีมีสุขไปด้วย…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…