Uncategorized

พะเยา พระสงฆ์ ชาวบ้านจัด พิธีบวชชีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และไถ่ชีวิตกระบือคู่แม่ลูก

พะเยา พระสงฆ์ ชาวบ้านจัด พิธีบวชชีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และไถ่ชีวิตกระบือคู่แม่ลูก

วันที่ 13 สค 61.พระครูประยุตศุภการ เจ้าอาวาสวัดร่องคือ เจ้าคณะตำบลแม่ปืม เขต ๒ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยาแห่งที่ ๘ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ วัดร่องคือ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา ได้จัดพิธีบวชชี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ ซึ่งมีผู้เข้ารับการปลงผมบวชชี จำนวน ๗ คน ด้วยกัน และได้ทำพิธีไถ่ชีวิตกระบือจากโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งเป็นกระบือคู่แม่ลูก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีพุทธศาสนิกชนและผู้คนทั่วไปมาร่วมงานพิธีเป็นจำนวนมาก