Uncategorized

สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ท่วมบ้านเรือชายฝั่ง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือกระบี่ กว่า 20 หลัง ขณะที่เรือนำเที่ยวออกให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติ

สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ท่วมบ้านเรือชายฝั่ง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือกระบี่ กว่า 20 หลัง ขณะที่เรือนำเที่ยวออกให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติ
ชาวชุมชนบ้านท่าเล ชุมชนชายฝั่ง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือกระบี่ ยังคงเก็บทรัพย์สิน ไว้ที่ สูง หลังจากน้ำทะเลหนุนสูง ต่อเนื่องเป็นวันที่ สอง ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ชายฝั่ง รวม กว่า 20 หลัง ท่วมถนนภายในหมู่บ้าน นาข้าว ระดับน้ำสูงประมาณ 10-20 เซนติเมตร นอกจากนี้กระแสนน้ำยังพัดพาเอาขยะ เศษกิ่งไม้ เข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านช่วยกันทำความสะอาด กำจัดขยะที่อยู่บนถนน ชาวบ้านบางรายนำกระสอบทรายมาวางไว้ เพื่อไม่ให้น้ำเอ่อท่วมบ้าน ขณะที่เจ้าหน้าที่ อบต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ เข้าสำรวจความเสียหาย และแจ้งเตือนชาวบ้านขนย้ายทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงไว้ที่ปลอดภัย
นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายก อบต.คลองประสงค์ กล่าวว่า น้ำทะเลหนุนสูงเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอด ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทำให้หลายหมู่บ้านของตำบลคลองประสงค์ ซึ่งเป็นเกาะอยู่หน้าเมืองกระบี่ เริ่มได้รับกระทบ น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งพังเสียหาย หลายสิบกิโลเมตร
ขณะที่ผู้ประกอบการเรือหางยาวนำเที่ยวที่บริเวณชายหาดนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ ต้องนำเรือมารอรับนักท่องเที่ยว บริเวณคลองยิงเสือ เนื่องจากมีคลื่นสูงพัดเข้าชายฝั่งและออกให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติ พบว่า บางลำ อุปกรณ์ช่วยเสียชีวิต เสื้อชูชีพ ไม่เพียงพอจำนวนผู้โดยสาร แต่ยังออกเรือฝ่าคลื่นลมแรงให้บริการนักท่องเที่ยว โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนื่องจากเป็นวันหยุด