อารีย์นำกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และคณะตรวจเยี่ยมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดที่บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด พร้อมสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และตรวจเยี่ยมการก่อสร้างหอสูงชมเมืองรูปทรงโหวต


อารีย์นำกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และคณะตรวจเยี่ยมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดที่บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด พร้อมสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และตรวจเยี่ยมการก่อสร้างหอสูงชมเมืองรูปทรงโหวตสมนึก บุญศรี/ร้อนเอ็ด/0817082129–วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับและประชุมปรึกษาหารือกับ นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมต้อนรับที่ประชุมได้มีการกำหนดกรอบในการพัฒนาและการบริหารงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด รวมถึงการรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างหอสูงชมเมืองรูปทรงโหวตภายหลังจากการประชุมหารือดังกล่าว คณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร้อยเอ็ด ณ จุดต่างๆ ได้แก่ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด พร้อมสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และตรวจเยี่ยมการก่อสร้างหอสูงชมเมืองรูปทรงโหวต—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129