ข่าวประชาสัมพันธ์

แม่สายนิวส์จับมือเปิดตัวข่าวแม่จันนิวส์ออนไลน์

แม่สายนิวส์จับมือเปิดตัวข่าวแม่จันนิวส์ออนไลน์ //////
เมื่อวันที่ 13 ก.ย.61 ทีมข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์ได้ร่วมทำบุญ ณ วัดสันนา ม.3 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ในวันเปิดตัวสมาชิกทีมข่าวแม่จันนิวส์ออนไลน์

1.พรชัย จันทะวาลย์

2.ชานนท์ เตียวตระกูล

3.นรภัทร ซาวคำเขต

4.นัด สิงแก้ว (หนุ่มไตแล)

5.จักรกฤษณ์ รักกะปา

6.น.ส.กนกอร พรหมรักษ์

และมีพิธีไหว้ครูบาอาจารย์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวและครอบครัว ////////////////
ทีมข่าวแม่จันนิวส์ออนไลน์ ////////// รายงาน //////////////////////////////////ทีมข่าวแม่จันนิวส์ออนไลน์ ////////// รายงาน //////////////////