Uncategorized

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เดินหน้าเร่งรัดช่วยคณะครู สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ที่ถูกบังคับคดีทรัพย์ และเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด ในฐานะผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้เพื่อนครู ที่เบี้ยวหนี้ธาคาร 2 แห่ง 6 โครงการ มูลหนี้กว่า 5 ล้าน บาท

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เดินหน้าเร่งรัดช่วยคณะครู สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ที่ถูกบังคับคดีทรัพย์ และเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด ในฐานะผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้เพื่อนครู ที่เบี้ยวหนี้ธาคาร 2 แห่ง 6 โครงการ มูลหนี้กว่า 5 ล้าน บาท

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 11 กันบยายน 2561 ที่ ห้องประชุมพระเวชสันดร ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด/รองผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย นายรุ่งวิทย์ ประนิธิ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด (สคช.) นางวาสนา ปักกาโร ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด นายมาวิน ยศรุ่งเรืองวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด พันตรีเดชา บุญแสง ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 27 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 นายสมควร พลเยี่ยม ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาโพนทอง,นางสาวอาภาพร พลสนาม ผู้แทนธนาคารกรุงไทยสาขาเสลภูมิ นายประจวบ นาก้อนทอง นายกสมาคมครูอำเภอโพนทอง และคณะครูผู้ค้ำประกัน จำนวน 10 ราย
ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาทางออกและข้อยุติ จากการที่คณะครูผู้ค้ำประกันจำนวน 10 ราย ได้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากเพื่อนครูผู้กู้รายที่1 กู้ยืมเงินจากโครงการกู้ยืมเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน จำนวนเงิน 3ล้านบาท และดอกเบี้ยเกือบ 1 ล้านบาท) โดยมีผู้ค้ำประกันคือ คือ1)นายเสถียร ขันเงิน ถูกอายัดเงินปันผล 54,122.04 บาท, 2)นางสาวภัทรวรรณ วรรณศิริ ถูกอายัดเงินปันผลจำนวน 41,426.66 บาท และที่ดินจำนวน 6 ไร่, 3)นายเทศ บุตรลักษณ์ เสียชีวิต โครงการเงินกู้วิทยฐานะ (วงเงิน 2.6 แสนบาท) โดยมี ผู้ค้ำประกันประกอบด้วย 1)นางสุนา ดวงวงษา ถูกอายัดเงินปันผล 72,500 บาท 2)นางอรุณี ศักดิวงศ์ ถูกอายัดเงินปันผล 77,872.24 บาท, 3)นางจุฬาลักษณ์ อัศวภูมิ และโครงการเงินกู้ธนาคารประชาชน มี ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ถูกอายัดเงินปันผล
ส่วนผู้กู้เพื่อนครู รายที่ 2 1.เงินกู้โครงการสวัสดิการออมสิน ผู้ค้ำ 1)นางสมร แดนพิบูลย์ (เงิน1.6แสนบาท) ถูกอายัดที่ดิน, 2.โครงการประชาชนออมสิน(6 หมื่นบาท) ผู้ค้ำ 1)นายคำพอง ยอดศิริ (ห้ามทำธุรกรรมการเงิน), 3.โครงการกรุงไทยอเนกประสงค์ (เงิน 2.6 แสน บาทพร้อมดอกเบี้ย 5 แสนบาท) ผู้ค้ำประกัน 1)นายคำพอง ยอดศิริ (ห้ามทำธุระกรรมทางการเงิน)
นายประจวบ นาก้อนทอง นายกสมาคมครูอำเภอโพนทอง กล่าวว่า จากการร้องเรียนของครูผู้ค้ำประกัน 2 ราย ในรายของผู้กู้รายที่ 2 ข้าราชการบำนาญ กู้ 3 โครงการเงินกู้ รวม 5.2 ล้านบาท มีผู้ค้ำประกัน 3 ราย ปรากฏว่าผู้กู้ ลาออกหายตัวไปไม่มีเงินเดือน โดยที่ผู้ค้ำประกันต้องชดใช้ตามสัญญาผูกมัดกับธนาคาร
ในกรณีเพื่อนครู ผู้กู้ โรงเรียนบ้านคำอุปราช สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กับพวกจำนวน 5 คนได้ทำนิติกรรมสัญญาค้ำประกันเงินกู้ ไว้กับธนาคารออมสินสาขาโพนทอง จำนวน 3 นิติกรรมสัญญา ต่อมา ผู้กู้ ผิดนัดชำระหนี้ จนเป็นเหตุให้ผู้ค้ำประกันทั้ง 5 คน ถูกอายัดที่ดิน และเงินสด มูลค่ากว่า 4,260,000 บาท แต่ทรัพย์สินของผู้กู้ไม่ได้ถูกอายัดแต่อย่างใด และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ไม่ให้หักเงินเดือนชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ผู้ค้ำประกันถูกอายัดทรัพย์และชำระหนี้เงินกู้แทน
นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้สรุปผลการประชุมว่า ผลการประชุมคณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้อง ปรากฎผลดังนี้ ให้ผู้กู้มาดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้กับทางธนาคาร และสอบวินัยทางราชการ ผู้กู้ที่เป็นต้นเหตุ ให้ดำเนินการหักเงินเดือนผู้กู้ชำระหนี้ หลังจากผู้กู้/ผู้ค้ำปรับโครงสร้างหนี้ กับทางธนาคารเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากการการพิจารณาตามข้อกฎหมายพบว่าสามารถหักเงินผู้กู้ชำระหนี้ได้ การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมาย และ ให้ติดต่อกรมบังคับคดี เพื่อขอชลอการชำระหนี้ โดยเร่งด่วน
นายประจวบ นาก้อนทอง นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือร้องเรียน ขอความช่วยเหลือ จากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา และผู้กู้ยังไม่ยอมชำระหนี้ และไม่มาร่วมประชุมไกล่เกลี่ย ทั้งที่ยังรับราชการมีเงินเดือนอยู่ จึงมาขอความช่วยเหลือในครั้งนี้ ผลการประชุมหาทางออกเป็นที่พอใจระดับหนึ่ง แต่ก็หนักใจว่า หากเรื่องล่าช้า ดอกเบี้ยจะสูงขึ้น ผู้ค้ำประกันก็ยังมีความทุกข์ใจ ขอให้ทาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้หาวิธีการให้ ผู้กู้มาประนอมหนี้ให้ได้ และเรื่องผลการบังคับคดี ได้ทำหนังสือขอความกรุณาต่อศาลเพื่อชะลอหนี้ ลดความเดือดร้อนของผู้ค้ำประกัน และเกรงว่าจะอายัดเงินผู้ค้ำประกันอื่นๆอีก
//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด