Uncategorized

จังหวัดจันทบุรี แถลงข่าว เตรียมพร้อมจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ผักปลอดสารพิษ ประจำปี 2562 ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และการท่องเที่ยว กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2562 แห่รับเจ้าวันเสาร์ที่ 28 กันยายน

จังหวัดจันทบุรี แถลงข่าว เตรียมพร้อมจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ผักปลอดสารพิษ ประจำปี 2562 ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และการท่องเที่ยว กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2562 แห่รับเจ้าวันเสาร์ที่ 28 กันยายน

วันนี้ ( 12 ก.ย.62 ) ที่สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน จังหวัดจันทบุรี นายธนพล กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายกสมาคมตังเอ็งสว่างกตัญญูธรรมสถาน / ประธานโรงเจบ้วนเฮงเจตั้ว และ ประธานโรงเจเม่งหงีเจตั้ว จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าว งานเทศกาลถือศีลกินเจ ผักปลอดสารพิษ ประจำปี 2562 ที่ปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2562 ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และการท่องเที่ยวของจังหวัด กำหนดอัญเชิญกิ้วอ้วงฮุกโจ้วในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน ทั้งนี้โรงเจทั้ง 2 แห่งในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีคือโรงเจบ้วนเฮงเจตั้ว วัดเขตนาบุญญาราม จัดเทศกาลถือศีลกินเจต่อเนื่องเป็นปีที่ 132 ส่วนโรงเจเม่งหงีเจตั้วสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรี จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 33 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนผักปลอดสารพิษจากโครงการหลวงพื้นที่ภาคเหนือนำมาปรุงเป็นอาหารเลี้ยงแก่ผู้ร่วมรับประทานอาหารเจ ฟรีตลอด 10 วันของเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดจันทบุรี”หนึ่งมื้อกินเจ หมื่นชีวิตรอดตาย”

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก