Uncategorized ข่าว สงขลา

สงขลา/สะเดา เปิดแล้วหนึ่งเดียวในจังหวัดสงขลา Dannok Duty Free เมืองไทย ไม่ต้องไปไกลถึงมาเลเซีย

สงขลา/สะเดา เปิดแล้วหนึ่งเดียวในจังหวัดสงขลา Dannok Duty Free เมืองไทย ไม่ต้องไปไกลถึงมาเลเซีย

วันนี้ 13 กันยายน 2562 นาย วีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เดินทางไปเปิด ดิวตี้ฟรี Dannok Duty Free หนึ่งเดียวในจังหวัดสงขลา

ตั้งอยู่ที่ บ้านด่านนอก ถนนกาญจนวนิชย์ อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมี Dato Bala นักธุรกิจชาวมาเลเซีย เป็นเจ้าของ และมีนาย ชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสะเดา เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5 นักธุรกิจเมืองด่านนอก ร่วมในงานเปิดห้างสรรพสินค้า Dannok Duty Free ด้วย

Dannok Duty Free เปิดให้บริการขายสินค้าเหมือน ดิวตี้ฟรี ทั่วไป โดยยึดหลักการขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เลือกซื้อสินค้าราคาปลอดภาษีและราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยใช้หนังสือเดินทางแสดงในการตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนด

คาดว่า Dannok Duty Free หนึ่งเดียวของจังหวัดสงขลา จะทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเจ้ามาอุดหนุนกันเป็นจำนานมาก เนื่องจาก ดิ้วตี้ฟรี ในประเทศมาเลเซีย มีข้อจำกัดฝนการซื้อสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียด้วย

ภาพ/ข่าว พิภพ ประดิษฐ์ มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา