ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้อยเอ็ด อำเภอหนองพอก กกต.ร่วมตรวจสังเกตุการณ์ พรรคการเมืองพบประชาชน

วันที่ 11 กันยายน พศ.2566 เวลา 08.00 น.ที่ บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขุนใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด นางวันดี ขำสำอาง ผอ.ศูนย์อำนวยการพรรคกล้าได้กล่าวเกี่ยวกับโครงการวันนี้เป็นการแนะนำตัวหรือพรรคนักเมืองให้แก่ผู้เข้าอบรมเป็นการสร้างอาชีพและการฝึกสอนเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางนำมาปรับใช้ในครอบครัว และการพยาบาลช่วยเหลือเบื้องต้น

เวลา 10.00น. นางชมัยพร พรรณวงค์ คุณหมอโรงพยายาลหนองพอกกล่าวแนะนำการปฎิบัติกับคนไข้ที่หมดสติ ก่อนนำตัวส่งสถานพยาบาลพร้อมสาทิตย์การการบำบัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล

เวลา 10.30น.เจ้าหน้าที่ก.ด.ต.จังหวัดร้อยเอ็ด นายวรงค์ศักดิ์ กาดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการ กก.ต.ร้อยเอ็ด.นางจตุพร เหลืองสุวาลัยหัวหน้ากลุ่มงาน นางสาวพัชรี จตุเรศกล่าวในการสนับสนุนแต่ละพรรคการเมือง ทำความเข้าใจสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงให้นักการเมืองและแก่ผู้สมัครพร้อมให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้อย่างเท่าเทียมกันตามที่รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ 2561 และระเบียบ ก.ก.ต.หลักเกณฑ์ พร้อมสนับสนุนให้อย่างเท่าเทียมกันและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบดำเนินการเผยแพร่ตามระเบียบอย่างเช่นวันนี้เป็นต้น

สามารถ จำปาหาย/ข่าว-ภาพ