ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

สภาทนายความจับมือสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดอบรมทนายความผู้เชี่ยวชาญคดีฟ้องแบบกลุ่ม

สภาทนายความจับมือสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดอบรมทนายความผู้เชี่ยวชาญคดีฟ้องแบบกลุ่ม

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาทนายความร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดอบรม หลักสูตรทนายความผู้เชี่ยวชาญ คดีฟ้องแบบกลุ่ม -Class Action (ขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1/5 โดยมี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ และนายยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ โดยมีนางสิริพร จังตระกูล เลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และทนายความร่วมงาน มีนายฉัตรชัย ทิศาดลดิลก ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวิจัย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นางสาวสุพรรัตน์ บางเกิด รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับการซื้อขาย -Equity นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน 2 เป็นวิทยากร ซึ่งมีทนายความให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

ด้าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทนายความได้มีส่วนในการสร้างความยุติธรรมกับตลาดทุนไทย ซึ่งโลกใบใหม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมร้อยระหว่างกลุ่มคน กลุ่มธุรกิจเข้าด้วยกัน เพราะเป็นโลกใบเดียวกัน แต่ไม่เหมือนเดิม ดังนั้นทนายความจึงต้องปรับตัว ยืดหยุ่น และเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา การอบรมหลักสูตรทนายความผู้เชี่ยวชาญ คดีฟ้องแบบกลุ่ม -Class Action เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาทนายความกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการส่งเสริม ให้ความรู้ ช่วยเหลือ แนะนำ และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการดำเนินคดีแบบกลุ่มจากความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ให้แก่ทนายความผู้ลงทุนรายย่อย ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ในวันนี้จึงเป็นการเติมความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งมีการหารือกันในเชิงนโยบาย รวมทั้งการเติมความรู้ ด้านมิติของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนจากทีมนักวิชาการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเชื่อมั่นว่า เมื่อนักวิชาการมาพบกับนักวิชาชีพ ย่อมกลายเป็นพลัง ของสังคมได้อีกทางหนึ่ง

นายยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวขอบคุณสภาทนายความพร้อมแนะนำสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยระบุว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเดินหน้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งผลักดันให้กฎหมายการฟ้องร้องคดีแบบกลุ่ม (Class action) ที่มีผลบังคับใช้แล้วให้มีผลบังคับใช้ทางปฏิบัติ และกฎหมายถูกบังคับใช้จริง กับคดีที่เกิดขึ้นในตลาดทุน จึงได้เปิดหลักสูตรอบรมดังกล่าว เพิ่มความเชี่ยวชาญให้กับทนายความในคดีที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน.

ทรงวุฒิ ทับทอง