ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

สระแก้ว – จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

สระแก้ว – จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น.
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายภูมิวัชน์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ (ตลาดดอกแก้ว)

ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย และบูรณาการความร่วมมือภาคี หรือเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทาง