Reporter&Thai Army

” เดินตามรอยเท้าพ่อ ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ อำเภอแม่ลาน้อยพัฒนาถนนเลียบลำน้ำลา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

” เดินตามรอยเท้าพ่อ ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ อำเภอแม่ลาน้อยพัฒนาถนนเลียบลำน้ำลา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเลียบลำน้ำลา อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเอนก ทาสัก ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธาน