นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท./หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. พร้อมด้วยกำลังพล เข้าร่วมจัดกิจกรรมและร่วมโครงการปกป้องสถาบันชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 13 พ.ย.61 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท./หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. พร้อมด้วยกำลังพล เข้าร่วมจัดกิจกรรมและร่วมโครงการปกป้องสถาบันชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ส.ท./ผอ.รมน.จว.ส.ท. เป็นประธาน ณ วัดคุ้งยาง ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จว.ส.ท.