Reporter&Thai Army

เคียงข้องประชาชน….กองทัพภาคที่ 3 ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ยาเสพติด การรพัฒนาพื้นที่ทางธรรมชาติ ..ให้พี่น้องประชาชน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เคียงข้องประชาชน….กองทัพภาคที่ 3 ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ยาเสพติด การรพัฒนาพื้นที่ทางธรรมชาติ ..ให้พี่น้องประชาชน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ทีมงานโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และ ร้อยเอก หญิง มณทิรา พรมศรี ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กล่าวถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในภารกิจที่สำคัญของกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งการแถลงผลการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นผลการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก ในด้านความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและบูรณาการฟื้นฟูคลองแม่ข่าที่มีความยาวกว่า 30.5 กิโลเมตร อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานเมืองเชียงใหม่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 722 ปี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาการบุกรุกเกาะกลางแม่น้ำปิง ในพื้นที่ 4 อำเภอที่แม่น้ำปิงไหลผ่าน ได้แก่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอคอลงขลุง, อำเภอเมือง และ กิ่ง อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร จากการตรวจสอบพบว่า มีเกาะกลางแม่น้ำปิง จำนวน 44 เกาะ มีขนาดที่ดินแตกต่างกันไป ตั้งแต่ 10 ไร่ จนถึง 955 ไร่ มีการบุกรุก แพ้วถาง ปลูกมันสำปะหลัง, ข้าวโพด, กล้วย, ผักสวนครัว, บางเกาะมีการก่อสร้างกระท่อมที่พัก หรือ อาคารโรงเรือนอย่างมาตรฐาน จากการประชุมหารือได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ การพัฒนาพื้นที่ด้วยหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเครื่องจักรและแรงงานคน, จัดเจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการรังวัด และทำเป็นหนังสือสำหรับที่หลวง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้ง 44 เกาะ , และ จัดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าของทุกส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องทุก 2 เดือน

 

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค 3 และตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองปลิง เข้าตรวจสอบการลักลอบออกอากาศกระจายเสียงของสถานีวิทยุโดยไม่ได้รับอนุญาต สถานีวิทยุกระจายเสียงบึงบอระเพ็ดเรดิโอ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศไทยโดยรวม ป้องกันการรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้ประชาชนรับรู้ด้วย

และสุดท้าย การจับกุมยาเสพติด ตามที่ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการงานด้านการข่าวเพื่อความมั่นคงของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วน ในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดน จนถึงพื้นที่ตอนในของประเทศ นั้น ณ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก