Reporter&Thai Army

กองทัพบก เคียงคู่ประชาชน ทุกข์ของประชาชน คือหน้าที่ของเรา รอยยิ้มของประชาชน คือความสุขของเรา

กองทัพบก เคียงคู่ประชาชน ทุกข์ของประชาชน คือหน้าที่ของเรา รอยยิ้มของประชาชน คือความสุขของเรา

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 1130 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์แบบ Bell 212 จำนวน 1 เครื่องจากชุดปฏิบัติการบินกองกำลังนเรศวร ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เป็นชายสูงอายุ อายุ 51 ปี อาการเลือดออกในสมอง ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว เคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังสนาม Helicopter โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาล ประสาทเชียงใหม่โดยมีคณะแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉิน มารับ เพื่อไปทำการรักษาต่อไป

 

การปฏิบัติการดังกล่าว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งกองทัพบก/ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยเจ็บกรณีฉุกเฉิน โดยการร้องขอของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยยึดถือบันทึกความตกลง MOU เรื่อง การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานของกระทรวงกลาโหม ระหว่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552

 

การสนับสนุนดังกล่าวนี้ เป็นการสร้างความอุ่นใจว่ากองทัพบก โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ทางทหาร ในการช่วยเหลือประชาชน และการช่วยเหลือยามวิกฤตทุกโอกาส