Reporter&Thai Army

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไป การปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไป
การปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง