Uncategorized ข่าว นราธิวาส นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

องคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นราธิวาส

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

องคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นราธิวาส

เมื่อเวลา 08.25 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปเยี่ยมเป็นกำลังใจพร้อมกับอัญเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพราน

ณ ฐานปฏิบัติการร้อยทหารพรานที่ 1106 อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 80 ชุด ในโอกาสนี้องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงความห่วงใย และทรงให้กำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมกันนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้ถือโอกาสเดินเยี่ยมชมบริเวณเรือนนอนของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพราน ที่พบว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีและมีระเบียบ พร้อมมีมาตรการตอบโต้หากมีผู้บุกรุก

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ ไปเยี่ยมเป็นกำลังใจพร้อมกับอัญเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพราน ณ ฐานปฏิบัติการร้อยทหารพรานที่ 4601 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 60 ชุด ในโอกาสนี้องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงความห่วงใย และทรงให้กำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เช่นกัน

https://youtu.be/Dx-_GwteTyA