ร้อยเอ็ดเร่งประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อให้บริการประชาชนผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพ


ร้อยเอ็ดเร่งประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อให้บริการประชาชนผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด//0817082129–

วันนี้(12 ธ.ค. 2561) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 1 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 12/2561 โดยมี นางสาวเลอลักษณ์ สุทธิสาโกมล แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด นางสาวกาญจนา หันชัยศรี จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุม
เพื่อให้บริการประชาชนผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าประสงค์

–สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด//0817082129–