Uncategorized

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณวัดหลังบาง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2561 ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่โดยมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ท) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หัวหน้าหน่วยทหารในพื้นที่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมในพิธีด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและคณะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ คือ ปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) และต้นนนทรีบ้าน (ต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรี) , ปล่อยพันธุ์ปลาลงในคลองบางใหญ่ , กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ , ทอดผ้าป่าสามัคคี , มอบทุนการศึกษาให้เเก่เด็กเล็กจำนวน 10 ทุน , มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ยากไร้จำนวน 10 ราย , มอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นำหมู่บ้านจำนวน 10 ราย และมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีให้แก่คนชราและผู้ยากไร้จำนวน 100 ชุด นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและคณะได้ร่วมตรวจเยี่ยมการให้บริการและการจัดกิจกรรมของภาคส่วนต่างๆที่มาร่วมให้บริการประชาชน
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางแม่นาง (วัดหลังบาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท) หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอบางใหญ่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรที่เกี่ยวข้อง และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมประชุมพิจารณาประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน และข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาผักตบชวาในคลองบางใหญ่และคลองสาขา , ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณซอยวัดพระเงินรวมถึงบริเวณอื่น , ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และเรื่องอื่นๆ
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี