Uncategorized

นครนายก โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

นครนายก โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
สภากาชาดไทย จัดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส และอยู่ในพื้นที่ชนบท
ที่ศาลาการเปรียญวัดเจดีย์ทอง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายแผน วรรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีโครงการตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบท โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวต้อนรับ นางธัญยลักษณ์ ศิริชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมเชิญประธานในพิธีมอบแว่นตาแก่เด็กนักเรียน พร้อมเยี่ยมชมหน่วยแพทย์สภากาชาดไทยที่ออกให้บริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตาฟรีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กนักเรียนในชนบท ในพื่นที่ อำเภอองครักษ์ อำเภอบ้านนา อำเภอเมือง มีนักเรียนเข้ารับบริการตรวจวัดสายตาจำนวน 1,252 คนโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เป็นโครงการที่นำรถบัสขนาดใหญ่ ที่ภายในมีอุปกรณ์การตัดและประกอบแว่นสายตา ออกบริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อมอบโอกาสในการมองเห็นละลดเวลาการรอคอยแว่นสายตารวมทั้งยังเป็นการลดภาระของโรงเรียนที่ต้องพานักเรียนเดินทางมาตัดแว่นและรับแว่นเหมือนเช่นในอดีต อีกทั้งยังได้ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ให้ได้แว่นที่ตรงกับสายตา ซึ่งจะช่วยในการมองเห็นเป็นปกติ ไม่ขาดโอกาสทางการศึกษา และยังช่วยส่งเสริมคุรภาพของชีวิตเด็กนักเรียนให้ดีขึ้นอีกด้วย

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก