Uncategorized

ทีมแพทย์ พยาบาล ชุดสกาย ดอกเตอร์ (sky doctor) รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กมีไข้และชักเกร็ง

ทีมแพทย์ พยาบาล ชุดสกาย ดอกเตอร์ (sky doctor) รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กมีไข้และชักเกร็ง
10.30 น. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทีมแพทย์และพยาบาลชุดสกาย ดอกเตอร์ (sky doctor) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กอายุ 7 ปี มีอาการไข้สูง ชักเกร็ง และหายใจลำบาก จากสุขศาลาพระราชทานบ้านเลตองคุ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

เบื้องต้นผู้ปกครองเด็กให้ประวัติว่า มีไข้สูง 3 วัน และชักเกร็งกระตุก 7 ชั่วโมงก่อนมาสุขศาลา ทางสุขศาลาบ้านเลตองคุได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่เด็กยังไม่หยุดชัก จึงติดต่อทีมแพทย์ พยาบาลชุด sky doctor จังหวัดตาก นำผู้ป่วยเด็กส่งมารักษาต่อยัง รพ. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อลดระยะเวลาการเดินทาง หากเดินทางด้วยรถจะต้องใช้เวลา 4.5 ชั่วโมง มาถึง รพ.อุ้มผาง หรือ 9 ชั่วโมงเพื่อมาถึง รพ. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ในการดำเนินการครั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (พอป.) ซึ่งเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้ประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และหน่วยบินตำรวจจังหวัดตาก ส่ง พตท. นครินทร์ ทองอินทร์ และ รตอ. สุรเชษฐ์ กุศลธรรมรัตน์ นำเฮลิคอปเตอร์ พาทีมสกาย ดอกเตอร์ ประกอบด้วย พญ. ศิวนาฏ พีระเชื้อ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พญ.เอื้อการย์ อัชฌาลักษณ์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล นายพิทักษ์ ย้อยดี และเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน นายณรงค์ ชนชีวารัตน์ ไปรับผู้ป่วยจากสุขศาลาพระราชทานบ้านเลตองคุ มายังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในไม่ถึง 2 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้ง ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ขณะนี้ผู้ป่วยได้รับการดูแลใกล้ชิดจากแพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชกรรม อาการโดยรวมปลอดภัย