Uncategorized

นครนายก คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

นครนายก คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

 

จังหวัดนครนายกจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกล่าวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อ มุ่งเน้นให้บริการแก้ไขปัญหาและให้ความรู้ด้านการเกษตรอย่างรวดเร็

 

วครบถ้วน และตามความต้องการของเกษตรกร โดยภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การให้บริการทางการเกษตรในรูปแบบคลินิกเกษตรเลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกเครื่องจักรกล และคลินิกอื่นๆ ซึ่งเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรมและเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Comments are closed.