@ รองนรม.และรมว.กห. ปลุกตำรวจ ทำงานด้วยใจ ยึดความถูกต้องและประชาชนเป็นศูนย์กลาง ย้ำทหาร เข้มสกัดยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมายชายแดน


@ รองนรม.และรมว.กห. ปลุกตำรวจ ทำงานด้วยใจ ยึดความถูกต้องและประชาชนเป็นศูนย์กลาง ย้ำทหาร เข้มสกัดยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมายชายแดน

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า ในบ่ายวันเดียวกัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การปฏิบัติงานของทหารและตำรวจในพื้นที่ จว.หนองคาย

พล.อ.ประวิตร’ ได้ชื่นชมระบบการทำงานของตำรวจ จว.หนองคาย ที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิดและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในงานป้องกันและปราบปรามอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งย้ำเป็นนโยบายการทำงานของตำรวจภาพรวม ณ สภ.เมืองหนองคาย และ สภ.ท่าบ่อ ว่า ตำรวจ..ต้องทำหน้าที่ด้วยใจ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง คงเข้มบังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเป็นธรรม ตรงไปตรงมา ให้ปรากฎเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนในทุกพื้นที่ให้ได้ โดยขอให้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากขึ้น พร้อมทั้งขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องรับผิดชอบ ดูแลกวดขันวินัยและการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกระดับอย่างใกล้ชิด โดยต้องไม่ตำรวจรับส่วย เป่าคดี หรือทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเสียเองอย่างเด็ดขาด

ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง จว.หนองคาย โดย พล.อ.ประวิตร’ ได้ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของ นรข.เขต หนองคาย ที่สามารถสกัดจับยึดยาบ้าได้ถึง 14 ล้านเม็ด รอบ 2 เดือนที่ผ่าน พร้อมทั้งย้ำ ขอให้เตรียมกำลังป้องกันชายแดนให้มีความพร้อม และให้คงเข้มการสกัดกั้น ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยเฉพาะยาเสพติด อาวุธสงคราม และการลักลอบสินค้าผ่านแดนผิดกฎหมาย โดยให้ความสำคัญกับงานด้านการข่าว และให้เพ่งเล็งตามช่องทาง ท่าข้ามในท้องถิ่น ที่ไม่เป็นด่านสากลมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันดูแลผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่

 

……………..