Reporter&Thai Army Uncategorized

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ร่วมกิจกรรมทาสีถนนและสะพานบริเวณบ้านสีป้านบ้านสัน กิจกรรมคว่ำกะโหลกกะลาทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย กิจกรรมเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางและกิจกรรมรณรงค์ถนนปลอดภัย โดยมี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทาขุมเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลทาขุมเงิน จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชนทั้วไปร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ที่โรงเรียนบ้านสัน หมู่ที่ 4 บ้านสัน ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยได้บูรณาการทุกภาคส่วนผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย