Uncategorized สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอปาย จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมดอกเมย์เมี้ยวบาน ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำอำเภอ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ให้สืบทอดสู่ลูกหลานต่อไป

อำเภอปาย จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมดอกเมย์เมี้ยวบาน ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำอำเภอ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ให้สืบทอดสู่ลูกหลานต่อไป

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 63 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน “ดอกเมย์เมี้ยวบาน ณ ลานปาย” โดยมี นางอาภรณ์. แสงโชติ ประธานวัฒนธรรมอำเภอปาย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและประวัติของดอกเมย์เมี้ยวในครั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาวัฒนธรรมอำเภอปาย และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนอำเภอปาย ได้จัดงานดอกเมย์เมี้ยวบาน บริเวณ ลานเอนกอำเภอปาย.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ดอกเมย์เมี้ยว ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำอำเภอปายก็ว่าได้ เนื่องจากดอกเมย์เมี้ยว มีที่เดียวในอำเภอปาย ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีมาแต่โบราณของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลักษณะมีสีสันที่สวยงาม แต่ปัจจุบันลดลงเหลือน้อยทุกขณะ และใกล้จะสูญพันธุ์ก็เป็นไปได้ ปัจจุบันคนในพื้นที่ตลอดจนหน่วยงานรัฐฯ หลายหน่วยงาน ไม่ว่าฝ่ายปกครอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของดอกเมย์เมี้ยน จึงได้หารือกันเพื่อจะมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและขยายพันธ์ ของดอกเมย์เมี้ยวกลับมาบานสะพรั่งในอำเภอปายให้กับคนรุ่นหลานได้รู้จักสืบทอดต่อไป ทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอปาย อีกทั้งเป็นการขยายเทศกาลการท่องเที่ยวให้ยึดยาวขึ้นไปอีกด้วย

สำหรับดอกเมย์เมี้ยว เป็นการเรียกของภาษา ไต หรือ ไทยใหญ่ จะบานช่วงปลายเดือนมกราคม จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยผู้เฒ่าผู้แก่มักจะนำดอกเมย์เมี้ยว ไปบูชาพระในวันสำคัญ ๆ ต่างของของศาสนาพุทธ เชื่อว่าเป็นดอกไม้มงคลเมื่อไปถวายบูชาพระแล้ว ได้เป็น ศิริมงคล แก่ชีวิตและครอบครัว เชื่อว่าชีวิตจะอยู่ดีกินดี การทำมาค้าหากินจะได้ดีขึ้นอีกด้วย