ข่าว ราชบุรี

จ.ราชบุรี อำเภอโพธารามเพลิงไหม้บริเวณโกดังเก็บยางรถยนต์

จ.ราชบุรี อำเภอโพธารามเพลิงไหม้บริเวณโกดังเก็บยางรถยนต์

https://youtu.be/GelFZN1O3qI

https://youtu.be/1sLMP0oubqg

https://youtu.be/Fyjt2dsobUs