ข่าว เพชรบูรณ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางชั้น 5 เวลา 13.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำ อภิเษกของจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง นายสาคร รุ่งเรือง และนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร และผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบเวลาในการเตรียมความพร้อมและสื่อสารทำความเข้าใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานพิธี พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีทำน้ำอภิเษก พิธี เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ซึ่งกำหนดขึ้นตั้งแต่วันที่ 6-9 เมษายน 2562 ทั้งนี้เพื่อความพร้อมของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีที่สำคัญยิ่งที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ สง่างาม แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนงดงาม และเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ทรงพระเกียรติอันสูงส่ง เป็นหลักชัยและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ จอเชิญชวนประชาชนชาวเพชรบูรณ์ ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ที่ อำเภอศรีเทพ และวันที่ 8 – 9 เมษายน 2562 ที่วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์